PARTNERZY

/PARTNERZY
PARTNERZY2020-06-19T10:49:26+00:00

PARTNERZY PROJEKTU

C.I.P. Citizens In Power (Cypr)

Citizens In Power (CIP) jest niezależną organizacją pozarządową typu non-profit, która wychodzi naprzeciw potrzebom i wymaganiom ludzi poprzez ich zaangażowanie w życie społeczne i obywatelskie, zapewniając im jednocześnie innowacyjne materiały i bezpłatne szkolenia z różnych dziedzin, takich jak edukacja (w tym edukacja on-line), integracja, przedsiębiorczość i biznes, kultura, rynek pracy i kształcenie ustawiczne. Program CIP ma głównie na celu rozwój edukacji, przedsiębiorczości i uczenia się przez całe życie na Cyprze i za granicą. Aby osiągnąć te cele, program CIP prowadzi stałą współpracę z wiodącymi uniwersytetami, szkołami, organizacjami pozarządowymi i badawczymi na Cyprze w zakresie opracowywania projektów, szkoleń i materiałów edukacyjnych. CIP utrzymuje cenną sieć profesjonalnych trenerów i ekspertów edukacyjnych doświadczonych zarówno w edukacji formalnej jak i nieformalnej. Ta konkretna sieć jest uważana za kompetentną, gdyż przyczynia się do realizacji działań związanych z inicjatywami programu CIP i jego partnerów.

Strona internetowa: www.citizensinpower.org

Kontakt: Giota Mourettou, kierownik działu badawczego

Email: info@citizensinpower.org

Facebook: @citizensinpower

Ed-consult (Dania)

Ed-consult jest firmą doradczą w zakresie edukacji i szkoleń, koncentrującą się na promowaniu zrównoważonego rozwoju w regionach wiejskich. W ciągu ostatnich 20 lat firma zaprojektowała miejsca eLearningowe, ułatwiające wspólne uczenie się oraz opracowała innowacyjne materiały edukacyjne. Główne obszary zainteresowania firmy to dziedzictwo naturalne i kulturowe, czyste technologie, energia odnawialna, zdrowe życie, a także zrównoważone rolnictwo i turystyka. Grupy docelowe obejmują zarówno małe dzieci, jak i dorosłych, z naciskiem na szkolenia dla nauczycieli i kadry zarządzającej. Ed-consult ma również duże doświadczenie w ocenie projektów edukacyjnych, wniosków i programów.

Strona internetowa: www.ed-consult.dk

Kontakt: Jolande Leinenbach, dyrektor

Email: jolande@ed-consult.dk

Twitter: @BalouIII

Facebook: facebook.com/benji.leinenbach

Instagram: edco19

EDU Lab (Włochy)

Głównym celem EDU Lab jest promowanie i udostępnainie większych możliwości grupom znajdującym się w trudnej sytuacji na jego terytorium, które będą miały świadomość wielu kluczowych zagadnień. Stowarzyszenie dzieli się i przekazuje nowe pomysły w celu wspólnego budowania wzajemnych i świadomych działań w kierunku integracji , wzajemnego szacunku, zrównoważonej gospodarki. 

 

Strona internetowa: www.edulabnet.it

Kontakt: Gemma La Sita, prezes 

Email: edulab@email.it

Facebook: facebook.com/edulabnet

Instagram: https://www.instagram.com/edu_lab00/

Générations.Bio (Belgia)

Générations.bio jest fundacją pożytku publicznego, której celem jest przyczynianie się do promowania ekologicznego społeczeństwa, opartego na demokratycznych modelach i zrównoważonym rozwoju. 

Organizacja wspiera inicjatywy i modele biznesowe zgodne z ekologią społeczną i ekologicznym stylem życia, równymi szansami i prawami dla wszystkich ludzi w nurcie poszanowania równowagi ekologicznej.

Projekty Générations.bio  upowszechnia projekty w dziedzinie edukacji – w szczególności kształcenia ustawicznego. Poprzez „Edukację przez całe życie” Générations.bio wspomaga rolnictwo ekologiczne, działa na rzecz sprawiedliwego wynagrodzenia dla rolników, promuje przedsięwzięcia na rzecz zdrowych produktów ekologicznych dla ludności i wzmacnia pozycję obszarów wiejskich, zapewniając tym samym ich dobrobyt.

Kontakt: Carl Vandoorne

Email: carl@medialogues.com

Strona internetowa: http://fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgia)

Logopsycom jest ośrodkiem innowacji edukacyjnej, który tworzy i wykorzystuje alternatywne metody lub narzędzia (także cyfrowe), aby towarzyszyć szkołom, ośrodkom kształcenia i szkolenia zawodowego, organizacjom edukacyjnym, młodzieży i rodzicom. Początkowo powstało ono jako firma opiekuńcza, specjalizująca się w zaburzeniach w uczeniu się, wśród młodzieży, zwłaszcza w „Dys” (Dyspraksja, Dysphasja, Dysleksja, itp.), zwanych również specyficznymi zaburzeniami SLD.

Strona internetowa:www.logopsycom.com

Adres: 20, chemin de la Vallière 7000 Mons

Email: info@logopsycom.com

https://twitter.com/logopsycom

https://www.instagram.com/logopsycom/

https://www.facebook.com/Logopsycom/

The Polish Farm Advisory and Training Centre (Poland)

The Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem usług doradztwa rolniczego, wzmacnianiem ducha przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz ogólnym wsparciem rozwoju obszarów wiejskich. Głównym celem firmy jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat problemów, z jakimi boryka się ludność wiejska w związku z: edukacją pozaformalną, wsparciem społecznym, opieką zdrowotną, integracją społeczną i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi osób pochodzących z obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, szczególnie w zakresie edukacji STEAM.

Strona internetowa: www.farm-advisory.eu

Kontakt: Natalia Truszkowska, Dyrektor

Email: office@farm-advisory.eu

Twitter: @Farm_Advisory

Facebook: @PoilshFarmAdvisory

Instagram: polish_farm_advisor

Trànsit Projectes (Hiszpania)

Misją Trànsit Projectes jest ułatwienie obywatelom dostępu do kapitału społecznego i kulturowego w ich społeczności poprzez wspieranie spójności społecznej i integracji społecznej. Od ponad dwudziestu lat Transit Projectes regularnie współpracuje z głównymi ekspertami w dziedzinie kultury, edukacji i organizacji społecznych na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w celu określenia nowych strategii kulturalnych dla prywatnych przedsiębiorstw, stowarzyszeń, fundacji i instytucji publicznych. 

Strona internetowa: www.transit.es

Kontakt: gigi guizzo, dyrektor ds. projektów europejskich

Email: gigi@asceps.org

Twitter: @Making_Projects, @TransitCultura

Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes

Instagram: @makingprojects, @transitprojectes

C.I.P. Citizens In Power (Cypr)

Citizens In Power (CIP) jest niezależną organizacją pozarządową typu non-profit, która wychodzi naprzeciw potrzebom i wymaganiom ludzi poprzez ich zaangażowanie w życie społeczne i obywatelskie, zapewniając im jednocześnie innowacyjne materiały i bezpłatne szkolenia z różnych dziedzin, takich jak edukacja (w tym edukacja on-line), integracja, przedsiębiorczość i biznes, kultura, rynek pracy i kształcenie ustawiczne. Program CIP ma głównie na celu rozwój edukacji, przedsiębiorczości i uczenia się przez całe życie na Cyprze i za granicą. Aby osiągnąć te cele, program CIP prowadzi stałą współpracę z wiodącymi uniwersytetami, szkołami, organizacjami pozarządowymi i badawczymi na Cyprze w zakresie opracowywania projektów, szkoleń i materiałów edukacyjnych. CIP utrzymuje cenną sieć profesjonalnych trenerów i ekspertów edukacyjnych doświadczonych zarówno w edukacji formalnej jak i nieformalnej. Ta konkretna sieć jest uważana za kompetentną, gdyż przyczynia się do realizacji działań związanych z inicjatywami programu CIP i jego partnerów.

Strona internetowa: www.citizensinpower.org

Kontakt: Giota Mourettou, kierownik działu badawczego

Email: info@citizensinpower.org

Facebook: @citizensinpower

Ed-consult (Dania)

Ed-consult jest firmą doradczą w zakresie edukacji i szkoleń, koncentrującą się na promowaniu zrównoważonego rozwoju w regionach wiejskich. W ciągu ostatnich 20 lat firma zaprojektowała miejsca eLearningowe, ułatwiające wspólne uczenie się oraz opracowała innowacyjne materiały edukacyjne. Główne obszary zainteresowania firmy to dziedzictwo naturalne i kulturowe, czyste technologie, energia odnawialna, zdrowe życie, a także zrównoważone rolnictwo i turystyka. Grupy docelowe obejmują zarówno małe dzieci, jak i dorosłych, z naciskiem na szkolenia dla nauczycieli i kadry zarządzającej. Ed-consult ma również duże doświadczenie w ocenie projektów edukacyjnych, wniosków i programów.

Strona internetowa: www.ed-consult.dk

Kontakt: Jolande Leinenbach, dyrektor

Email: jolande@ed-consult.dk

Twitter: @BalouIII

Facebook: facebook.com/benji.leinenbach

Instagram: edco19

EDU Lab (Włochy)

Głównym celem EDU Lab jest promowanie i udostępnainie większych możliwości grupom znajdującym się w trudnej sytuacji na jego terytorium, które będą miały świadomość wielu kluczowych zagadnień. Stowarzyszenie dzieli się i przekazuje nowe pomysły w celu wspólnego budowania wzajemnych i świadomych działań w kierunku integracji , wzajemnego szacunku, zrównoważonej gospodarki. 

 

Strona internetowa: www.edulabnet.it

Kontakt: Gemma La Sita, prezes 

Email: edulab@email.it

Facebook: facebook.com/edulabnet

Instagram: https://www.instagram.com/edu_lab00/

Générations.Bio (Belgia)

Générations.bio jest fundacją pożytku publicznego, której celem jest przyczynianie się do promowania ekologicznego społeczeństwa, opartego na demokratycznych modelach i zrównoważonym rozwoju. 

Organizacja wspiera inicjatywy i modele biznesowe zgodne z ekologią społeczną i ekologicznym stylem życia, równymi szansami i prawami dla wszystkich ludzi w nurcie poszanowania równowagi ekologicznej.

Projekty Générations.bio  upowszechnia projekty w dziedzinie edukacji – w szczególności kształcenia ustawicznego. Poprzez „Edukację przez całe życie” Générations.bio wspomaga rolnictwo ekologiczne, działa na rzecz sprawiedliwego wynagrodzenia dla rolników, promuje przedsięwzięcia na rzecz zdrowych produktów ekologicznych dla ludności i wzmacnia pozycję obszarów wiejskich, zapewniając tym samym ich dobrobyt.

Kontakt: Carl Vandoorne

Email: carl@medialogues.com

Strona internetowa: http://fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgia)

Logopsycom jest ośrodkiem innowacji edukacyjnej, który tworzy i wykorzystuje alternatywne metody lub narzędzia (także cyfrowe), aby towarzyszyć szkołom, ośrodkom kształcenia i szkolenia zawodowego, organizacjom edukacyjnym, młodzieży i rodzicom. Początkowo powstało ono jako firma opiekuńcza, specjalizująca się w zaburzeniach w uczeniu się, wśród młodzieży, zwłaszcza w „Dys” (Dyspraksja, Dysphasja, Dysleksja, itp.), zwanych również specyficznymi zaburzeniami SLD.

Strona internetowa:www.logopsycom.com

Adres: 20, chemin de la Vallière 7000 Mons

Email: info@logopsycom.com

https://twitter.com/logopsycom

https://www.instagram.com/logopsycom/

https://www.facebook.com/Logopsycom/

The Polish Farm Advisory and Training Centre (Poland)

The Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem usług doradztwa rolniczego, wzmacnianiem ducha przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz ogólnym wsparciem rozwoju obszarów wiejskich. Głównym celem firmy jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat problemów, z jakimi boryka się ludność wiejska w związku z: edukacją pozaformalną, wsparciem społecznym, opieką zdrowotną, integracją społeczną i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi osób pochodzących z obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, szczególnie w zakresie edukacji STEAM.

Strona internetowa: www.farm-advisory.eu

Kontakt: Natalia Truszkowska, Dyrektor

Email: office@farm-advisory.eu

Twitter: @Farm_Advisory

Facebook: @PoilshFarmAdvisory

Instagram: polish_farm_advisor

Trànsit Projectes (Hiszpania)

Misją Trànsit Projectes jest ułatwienie obywatelom dostępu do kapitału społecznego i kulturowego w ich społeczności poprzez wspieranie spójności społecznej i integracji społecznej. Od ponad dwudziestu lat Transit Projectes regularnie współpracuje z głównymi ekspertami w dziedzinie kultury, edukacji i organizacji społecznych na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w celu określenia nowych strategii kulturalnych dla prywatnych przedsiębiorstw, stowarzyszeń, fundacji i instytucji publicznych. 

Strona internetowa: www.transit.es

Kontakt: gigi guizzo, dyrektor ds. projektów europejskich

Email: gigi@asceps.org

Twitter: @Making_Projects, @TransitCultura

Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes

Instagram: @makingprojects, @transitprojectes