O PROJEKCIE

/O PROJEKCIE
O PROJEKCIE2020-10-15T10:33:09+00:00

O PROJEKCIE

Projekt #livingSTEM pomoże nauczycielom uczyć przedmiotów z grupy tak zwanej: STEM poprzez praktyczne przykłady i ćwiczenia związane z permakulturą. W ramach projektu zostaną nawiązane partnerstwa z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami w dziedzinie permakultury. Posłuży to stworzenia zbioru zajęć dla dzieci w wieku od 10 do 14 lat, aby pokazać im możliwość nauki przedmiotów w inny sposób i z innej perspektywy.

Projekt #livingSTEM zapewnia pełne doświadczenie edukacyjne łączące naukę w klasie i zajęcia w terenie z systemem gier komputerowych, pozwalając dzieciom odkryć codzienne korzystanie z STEM w ramach zabawy. Projekt będzie dobrym przygotowaniem młodzieży do nauki w szkołach średnich, jednocześnie podnosząc świadomość wpływu globalnego ocieplenia na środowisko. Będzie on również promował zrównoważony styl życia, który można osiągnąć poprzez zmianę codziennych nawyków konsumpcyjnych.

Dzięki tym wszystkim zajęciom uczniowie dowiedzą się ciekawych informacji na temat środowiska i odżywiania w otaczającym ich świecie. Wiedza zostanie oparta na kompetencjach, które pozwolą im obserwować i wykorzystywać swoje doświadczenie do przyswajania nowej wiedzy, rozwijania kolejnych umiejętności i refleksji nad własnym stylem życia. Staną się oni odpowiedzialni za własny rozwój i proces uczenia się.

Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży szkolnej do odkrywania różnych tematów związanych z permakulturą poprzez zabawę na świeżym powietrzu, praktyczne działania i gry, które pozwolą im obserwować i doświadczać rzeczy bezpośrednio w otaczającym ich środowisku. Ten rodzaj praktycznego doświadczenia będzie skuteczniejszy niż sama  teoria, a także zaangażuje tych uczniów, którzy odczuwają trudności w nauce.

Projekt #livingSTEM będzie realizowany przez siedem organizacji z sześciu krajów Uni Europejskiej: Belgii, Hiszpanii, Włoch, Danii, Polski i Cypru.

Partnerzy projektu wspólnie stworzą innowacyjne materiały do nauki w siedmiu językach.

Poniższe narzędzia będą dostępne bezpłatnie i online:

– Podręcznik #livingSTEM dla Permakultury;

– The #livingSTEM Gamification System,w skłąd którego będą wchodzić:

  • Zestaw praktycznych działań
  • “Deck of Cards”
  • Kuchenna Gra Ogrodowa
  • Gra “Menu”
  • Praktyczne #livingSTEM filmy wideo oraz nagrania, opowiadania

Projekt #livingSTEM jest współfinansowany przez program Unii Europejskiej ERASMUS+ i będzie realizowany od listopada 2019 do października 2021 roku. Ta strona internetowa i zawartość projektu odzwierciedlają poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych na niej informacji. 

(Kod projektu: 2019-1-BE01-KA201-050529).