DOMOWA

DOMOWA
DOMOWA2020-10-15T10:13:51+00:00

#livingSTEM: Wykorzystanie permakultury
Działania mające na celu podniesienie poziomu wykształcenia STE(A)M

Globalny proces ocieplenia wymaga globalnych działań. Istotne jest zrozumienie, jaki wpływ na ocieplenie klimatu może mieć każdy z nas. Świadomość ta powinna nam towarzyszyć od samego początku edukacji i poznawania nauki. W obrzasze tych zagadnień powstał projekt #livingSTEM.

Kwestia globalnego ocieplenia ma centralne znaczenie w dzisiejszym świecie, a młode pokolenia szczególnie się nią zainteresowały. Masowe protesty klimatyczne w wielu krajach sprawiają, że pokolenie młodych ludzi zaczyna się zastanawiać nad skutkami zmian klimatycznych. 

W celu lepszego przygotowania na przyszłe wyzwania, istnieje duże zapotrzebowanie na tak zwane umiejętności STEAM. Według wyników PISA, obecnie w edukacji STE(A)M 22,2% europejskich piętnastolatków osiąga słabe wyniki w matematyce i 20,6% w naukach ścisłych. Wskazuje to na potrzebę zmiany lub poprawy systemu edukacji.

Młodzież z jednej strony odczuwa troskę o środowisko, a z drugiej strony niewystarczające wyniki nauczania przedmiotów STE(A)M, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu głównych problemów środowiskowych w przyszłości. W zwiążku z tym,  edukacja naukowa wymaga poprawy, zarówno ze strony państwa, jak i samych uczniów.

Projekt #livingSTEM wykorzysta praktyczne doświadczenia związane z permakulturą w celu zaangażowania studentów w wieku od 10 do 14 lat w naukę przedmiotów ścisłych w sposób ciekawy, co zachęci ich do kontynuowania kariery naukowej, podnosząc jednocześnie świadomość nauczycieli i uczniów w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz przekazując im pewne kluczowe elementy stylu życia przyjaznego dla środowiska.

WIADOMOŚCI

Minął dopiero rok od rozpoczęcia projektu #livingSTEM. Do tej pory wyprodukowaliśmy i opublikowaliśmy: Podręcznik #livingSTEM Ma dać nauczycielom i wychowawcom ramy do rozwijania niektórych działań w ścisłej współpracy z innymi w dziedzinie permakultury. Niniejsze wytyczne [...]

Włoski partner projektu EDULab (http://www.edulabnet.it/) podczas spotkania zatytułowanego „Festiwal Zrównoważonego Rozwoju: Permakultura i Edukacja STEM – jak stawić czoła współczesnym wyzwaniom”, które odbyło się w Portcici pod Neapolem w dniu 14 października br., miał okazję [...]

W dniach 12 i 13 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie projektu #livingSTEM! Spotkanie zostało zorganizowane przez Trànsite Projectes w Vi-la Urània w Barcelonie (SPA). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele partnerów z [...]