WIADOMOŚCI

/WIADOMOŚCI
WIADOMOŚCI2020-02-20T09:11:10+00:00

WIADOMOŚCI

25/10/2021 Konferencja na temat projektu #LivingSTEM W Polsce

8 listopada, 2021|

25 października 2021 roku w Domu Kultury w Miastkowie odbyła się konferencja na temat projektu LivingSTEM. Wydarzenie zostało przygotowane przez Polish Farm Advisory and Training Centre. W evencie udział wzięli nauczyciele z lokalnych szkół podstawowych, edukatorzy, osoby zajmujące się permakulturą i promujące edukację STEM w regionie oraz inni zainteresowani tematyką projektu.   Przedstawiliśmy projekt LivingSTEM opowiedzieliśmy o partnerach projektu, poszczególnych zadaniach i materiałach, które zostały stworzone w ramach projektu. Zaprezentowaliśmy także stronę www projektu, profil na Facebooku, zachęcając do śledzenia. Dodatkowo zaprezentowaliśmy filmy video przygotowane przez dzieci w ramach projektu. Na koniec rozdaliśmy drobne upominki z logo projektu związane z [...]

Free webinar: Permaculture and STEM Education (29/01/2020)

15 lutego, 2021|

On Friday 29th of January, EDU lab held the free webinar "Permaculture and STEM Education" from 6pm! We talked about the main contents of the livingSTEM Manual designed mainly for teachers of scientific subjects, with the aim of introducing them to the possibilities offered by the livingSTEM project that combines Permaculture, use of non-formal activities, STEM and gamification. Permaculture is based on three main pillars: Earth Care - People Care - Fair Share - and linking these issues to science subjects is important to make students responsible citizens and motivate them to study STEM. The webinar is part of a [...]

Prezentacja projektu #livingSTEM w Katalonii (Hiszpania)

4 grudnia, 2020|

3 grudnia odbyła się prezentacja projektu #livingSTEM. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Trànsit Projectes i zaproszono nauczycieli z różnych ośrodków w całej Katalonii: CRAE, UEC, przestrzenie dla dzieci i młodzieży w Civic Centres w Barcelonie. W sumie udział wzięły 24 osoby zainteresowane działaniami związanymi z permakulturą i edukacją ST (A) M. Odbiór projektu był bardzo dobry, a pytania i propozycje pojawiły się wokół fazy testowania zasobów, która będzie miała miejsce od lutego 2021 roku.

NL – November 2020

18 listopada, 2020|

Minął dopiero rok od rozpoczęcia projektu #livingSTEM. Do tej pory wyprodukowaliśmy i opublikowaliśmy: Podręcznik #livingSTEM Ma dać nauczycielom i wychowawcom ramy do rozwijania niektórych działań w ścisłej współpracy z innymi w dziedzinie permakultury. Niniejsze wytyczne są przeznaczone dla nauczycieli, moderatorów i zainteresowanych stron, którzy są lub chcą być zaangażowani w tworzenie międzysektorowego, opartego na współpracy doświadczenia w nauce dla dzieci. Podręcznik będzie dostępny we wszystkich językach partnerów projektu. System grywalizacji Dwadzieścia gier edukacyjnych na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach ma połączyć lekcje, zajęcia i wizyty na farmie lub w ogrodzie, ogólne wrażenia dzieci zostaną zorganizowane jako gra z systemem punktów. [...]

Prezentacja projektu LivingSTEM w Portici (Włochy) 14/10/2020

21 października, 2020|

Włoski partner projektu EDULab (http://www.edulabnet.it/) podczas spotkania zatytułowanego „Festiwal Zrównoważonego Rozwoju: Permakultura i Edukacja STEM – jak stawić czoła współczesnym wyzwaniom”, które odbyło się w Portcici pod Neapolem w dniu 14 października br., miał okazję zaprezentować projekt #LivingSTEM i opowiedzieć o przygotowywanych materiałach edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów. Całe wydarzenie było transmitowane na żywo i można je obejrzeć ponownie tutaj:  

Pierwsze spotkanie partnerskie projektu

20 lutego, 2020|

W dniach 12 i 13 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie projektu #livingSTEM! Spotkanie zostało zorganizowane przez Trànsite Projectes w Vi-la Urània w Barcelonie (SPA). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele partnerów z poniższych krajów: Belgia, Dania, Polska, Włochy, Hiszpania i Cypr.  Zespół będzie wspólnie pracował przez następne dwa lata, aby projekt przyniósł efekty dla edukacji STEM, przede wszystkim w obszarze innowacyjnego i kreatywnego mobilizowania wychowawców i dzieci do nauki i zdobywania wiedzy w obszarze  permakultury.

25/10/2021 Konferencja na temat projektu #LivingSTEM W Polsce

8 listopada, 2021|

25 października 2021 roku w Domu Kultury w Miastkowie odbyła się konferencja na temat projektu LivingSTEM. Wydarzenie zostało przygotowane przez Polish Farm Advisory and Training Centre. W evencie udział wzięli nauczyciele z lokalnych szkół podstawowych, edukatorzy, osoby zajmujące się permakulturą i promujące edukację STEM w regionie oraz inni zainteresowani tematyką projektu.   Przedstawiliśmy projekt LivingSTEM opowiedzieliśmy o partnerach projektu, poszczególnych zadaniach i materiałach, które zostały stworzone w ramach projektu. Zaprezentowaliśmy także stronę www projektu, profil na Facebooku, zachęcając do śledzenia. Dodatkowo zaprezentowaliśmy filmy video przygotowane przez dzieci w ramach projektu. Na koniec rozdaliśmy drobne upominki z logo projektu związane z [...]

Free webinar: Permaculture and STEM Education (29/01/2020)

15 lutego, 2021|

On Friday 29th of January, EDU lab held the free webinar "Permaculture and STEM Education" from 6pm! We talked about the main contents of the livingSTEM Manual designed mainly for teachers of scientific subjects, with the aim of introducing them to the possibilities offered by the livingSTEM project that combines Permaculture, use of non-formal activities, STEM and gamification. Permaculture is based on three main pillars: Earth Care - People Care - Fair Share - and linking these issues to science subjects is important to make students responsible citizens and motivate them to study STEM. The webinar is part of a [...]

Prezentacja projektu #livingSTEM w Katalonii (Hiszpania)

4 grudnia, 2020|

3 grudnia odbyła się prezentacja projektu #livingSTEM. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Trànsit Projectes i zaproszono nauczycieli z różnych ośrodków w całej Katalonii: CRAE, UEC, przestrzenie dla dzieci i młodzieży w Civic Centres w Barcelonie. W sumie udział wzięły 24 osoby zainteresowane działaniami związanymi z permakulturą i edukacją ST (A) M. Odbiór projektu był bardzo dobry, a pytania i propozycje pojawiły się wokół fazy testowania zasobów, która będzie miała miejsce od lutego 2021 roku.

NL – November 2020

18 listopada, 2020|

Minął dopiero rok od rozpoczęcia projektu #livingSTEM. Do tej pory wyprodukowaliśmy i opublikowaliśmy: Podręcznik #livingSTEM Ma dać nauczycielom i wychowawcom ramy do rozwijania niektórych działań w ścisłej współpracy z innymi w dziedzinie permakultury. Niniejsze wytyczne są przeznaczone dla nauczycieli, moderatorów i zainteresowanych stron, którzy są lub chcą być zaangażowani w tworzenie międzysektorowego, opartego na współpracy doświadczenia w nauce dla dzieci. Podręcznik będzie dostępny we wszystkich językach partnerów projektu. System grywalizacji Dwadzieścia gier edukacyjnych na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach ma połączyć lekcje, zajęcia i wizyty na farmie lub w ogrodzie, ogólne wrażenia dzieci zostaną zorganizowane jako gra z systemem punktów. [...]

Prezentacja projektu LivingSTEM w Portici (Włochy) 14/10/2020

21 października, 2020|

Włoski partner projektu EDULab (http://www.edulabnet.it/) podczas spotkania zatytułowanego „Festiwal Zrównoważonego Rozwoju: Permakultura i Edukacja STEM – jak stawić czoła współczesnym wyzwaniom”, które odbyło się w Portcici pod Neapolem w dniu 14 października br., miał okazję zaprezentować projekt #LivingSTEM i opowiedzieć o przygotowywanych materiałach edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów. Całe wydarzenie było transmitowane na żywo i można je obejrzeć ponownie tutaj:  

Pierwsze spotkanie partnerskie projektu

20 lutego, 2020|

W dniach 12 i 13 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie projektu #livingSTEM! Spotkanie zostało zorganizowane przez Trànsite Projectes w Vi-la Urània w Barcelonie (SPA). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele partnerów z poniższych krajów: Belgia, Dania, Polska, Włochy, Hiszpania i Cypr.  Zespół będzie wspólnie pracował przez następne dwa lata, aby projekt przyniósł efekty dla edukacji STEM, przede wszystkim w obszarze innowacyjnego i kreatywnego mobilizowania wychowawców i dzieci do nauki i zdobywania wiedzy w obszarze  permakultury.