PARTNERE

/PARTNERE
PARTNERE2020-06-19T10:40:04+00:00

PARTNERE

C.I.P. Citizens In Power (Cypern)

Citizens In Power (CIP) er en uafhængig non-profit, ikke-statslig organisation, der imødekommer behovene og kravene fra mennesker gennem deres involvering i det sociale og borgerlige liv ved samtidig at give dem innovative materialer og gratis træning relateret til forskellige områder, såsom uddannelse (herunder onlineuddannelse), inklusion, iværksætteri og erhvervsliv, kultur, arbejdsmarked og livslang læring. CIP sigter hovedsagelig mod udvikling af uddannelse, iværksætterånd og livslang læring i Cypern og i udlandet. For at nå disse mål har CIP et løbende samarbejde med de førende universiteter, skoler, ngo’er og forskningsorganisationer på Cypern om udvikling af projekter, uddannelse og uddannelsesmateriale. CIP bevarer et værdifuldt netværk af professionelle undervisere og uddannelseseksperter med erfaring inden for både formel og ikke-formel uddannelse. Dette særlige netværk anses for at være kompetent til at bidrage til implementering af aktiviteter i forbindelse med initiativerne fra CIP og deres partnere.

Hjemmeside: www.citizensinpower.org

Kontaktperson: Giota Mourettou, leder af forskningsafdelingen

E-mail: info@citizensinpower.org

Facebook: @citizensinpower

ed-consult (Danmark)

ed-consult er en konsulentvirksomhed inden for uddannelse og træning med fokus på at fremme bæredygtig udvikling i landdistrikter. I de sidste 20 år har vi designet e-Lærings løsninger, faciliteret kollaborative læringsprocesser og udviklet innovative læringsmaterialer. Fokusområder har været natur- og kulturarv, cleantech, vedvarende energi, sund levevis samt bæredygtigt landbrug og turisme. Målgrupper spænder fra små børn til voksne med fokus på lærer- og ledelsesuddannelse. ed-consult har også en lang track record i evaluering af EU uddannelsesprojekter, ansøgninger og programmer.

Hjemmeside: www.ed-consult.dk

Contact: Jolande Leinenbach, direktør

E-mail: jolande@ed-consult.dk

Twitter: @BalouIII

Facebook: facebook.com/benji.leinenbach

Instagram: edco19

EDU lab (Italien)

EDU Labs hovedmål er at give flere muligheder for sårbare grupper på det område, der opstår og øge dres opmærksomhed over for mange kritiske emner. Det er vigtigt for vores forening at dele, overføre og udvikle nye ideer for at opbygge gensidige og bevidste handlinger i retning af integration, inklusion, gensidig respekt og bæredygtig økonomi. 

Hjemmeside: www.edulabnet.it

Contact: Gemma La Sita, præsident 

E-mail: edulab@email.it

Facebook: facebook.com/edulabnet

Instagram:  https://www.instagram.com/edu_lab00/

Générations.Bio (Belgien)

Générations.bio er en offentlig fond med de uegennyttige mål at bidrage til den kollektiveovergang til et mere økologiske og humane samfund, som respekterer jorden og menneskeheden for at garantere bæredygtig udvikling og en lysere fremtid for alle.

Générations.bio understøtter initiativer og forretningsmodeller på linje med social økologi og leveveje, der tilbyder et centralt sted for social retfærdighed, solidaritet, lige muligheder mellem alle mennesker og respekterer økologisk balance i verden.

Générations.bio er målrettet mod projekter inden for uddannelse og støtter organisk landbrug, landmand og / eller familielandbrug gennem “Livslang uddannelse”.
Générations.bio går ind for fair lønninger for landmænd, for at fremme sunde økologiske produkter og for at styrke landdistrikterne og sikre deres velfærd.

Kontakt person: Car Vandoorne
E-mail: carl@medialogues.com
Web: http://fermebiodupetitsart.be/

LogoPsyCom (Belgium)

Logopsycom er et uddannelses innovationscenter, der skaber og bruger alternative metoder eller værktøjer (digitale eller ikke) til at ledsage skoler, erhvervsuddannelsescentre, uddannelsesorganisationer, unge og forældre. Det blev oprindeligt oprettet som en social plejevirksomhed, specialiseret i indlæringsforstyrrelser, blandt unge, især i “Dys” (dyspraxia, dysphasia, dyslexia, etc.), også kaldet Specific Learning Disorders (SLD) og arbejder derfor altid på tilgængeligheden for alle af indhold .

Hjemmeside: www.logopsycom.com

Adresse: 20, chemin de la Vallière 7000 Mons

E-mail: info@logopsycom.com

https://twitter.com/logopsycom

https://www.instagram.com/logopsycom/

https://www.facebook.com/Logopsycom/

The Polish Farm Advisory and Training Centre (Polen)

Det polske landbrugsrådgivnings- og træningscenter, en non-profit Aps., er dedikeret til at yde landbrugsrådgivning, styrke iværksætterånden i landdistrikterne og fremme landdistriktsudvikling generelt. Virksomhedens hovedmål er at forbedre livskvaliteten for indbyggere i landdistrikterne og øge offentlighedens bevidsthed om de problemer, som befolkningen i landdistrikter står overfor i forhold til ikke-formel uddannelse, samfundsstøtte, mental sundhedsfremme, social inklusion og særlig læringsbehov for mennesker, der kommer fra dårligt stillede områder, især inden for STEAM-uddannelse.

Hjemmeside: www.farm-advisory.eu

Kontakt: Natalia Truszkowska, direktør

E-mail: office@farm-advisory.eu

Twitter: @Farm_Advisory

Facebook: @PoilshFarmAdvisory Save

Instagram: polish_farm_advisory

Trànsit Projectes (Spain) 

The mission of Trànsit Projectes (Barcelona) is to facilitate citizens to access the social and cultural capital of their communities by empowering people, fostering social cohesion, and social inclusion. For over twenty years, Transit has been collaborating on a regular basis with the main experts in cultural, educational and social organisations at local, national and international level to define new cultural strategies, for private businesses, associations, foundations and public institutions, in order to improve society.

Web: www.transit.es

Contact: gigi guizzo, Director of European Projects

Email: gigi@asceps.org

Twitter: @Making_Projects, @TransitCultura

Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes

Instagram: @makingprojects, @transitprojectes

C.I.P. Citizens In Power (Cypern)

Citizens In Power (CIP) er en uafhængig non-profit, ikke-statslig organisation, der imødekommer behovene og kravene fra mennesker gennem deres involvering i det sociale og borgerlige liv ved samtidig at give dem innovative materialer og gratis træning relateret til forskellige områder, såsom uddannelse (herunder onlineuddannelse), inklusion, iværksætteri og erhvervsliv, kultur, arbejdsmarked og livslang læring. CIP sigter hovedsagelig mod udvikling af uddannelse, iværksætterånd og livslang læring i Cypern og i udlandet. For at nå disse mål har CIP et løbende samarbejde med de førende universiteter, skoler, ngo’er og forskningsorganisationer på Cypern om udvikling af projekter, uddannelse og uddannelsesmateriale. CIP bevarer et værdifuldt netværk af professionelle undervisere og uddannelseseksperter med erfaring inden for både formel og ikke-formel uddannelse. Dette særlige netværk anses for at være kompetent til at bidrage til implementering af aktiviteter i forbindelse med initiativerne fra CIP og deres partnere.

Hjemmeside: www.citizensinpower.org

Kontaktperson: Giota Mourettou, leder af forskningsafdelingen

E-mail: info@citizensinpower.org

Facebook: @citizensinpower

ed-consult (Danmark)

ed-consult er en konsulentvirksomhed inden for uddannelse og træning med fokus på at fremme bæredygtig udvikling i landdistrikter. I de sidste 20 år har vi designet e-Lærings løsninger, faciliteret kollaborative læringsprocesser og udviklet innovative læringsmaterialer. Fokusområder har været natur- og kulturarv, cleantech, vedvarende energi, sund levevis samt bæredygtigt landbrug og turisme. Målgrupper spænder fra små børn til voksne med fokus på lærer- og ledelsesuddannelse. ed-consult har også en lang track record i evaluering af EU uddannelsesprojekter, ansøgninger og programmer.

Hjemmeside: www.ed-consult.dk

Contact: Jolande Leinenbach, direktør

E-mail: jolande@ed-consult.dk

Twitter: @BalouIII

Facebook: facebook.com/benji.leinenbach

Instagram: edco19

EDU lab (Italien)

EDU Labs hovedmål er at give flere muligheder for sårbare grupper på det område, der opstår og øge dres opmærksomhed over for mange kritiske emner. Det er vigtigt for vores forening at dele, overføre og udvikle nye ideer for at opbygge gensidige og bevidste handlinger i retning af integration, inklusion, gensidig respekt og bæredygtig økonomi. 

Hjemmeside: www.edulabnet.it

Contact: Gemma La Sita, præsident 

E-mail: edulab@email.it

Facebook: facebook.com/edulabnet

Instagram:  https://www.instagram.com/edu_lab00/

Générations.Bio (Belgien)

Générations.bio er en offentlig fond med de uegennyttige mål at bidrage til den kollektive overgang til et mere økologiske og humane samfund, som respekterer jorden og menneskeheden for at garantere bæredygtig udvikling og en lysere fremtid for alle.

Générations.bio understøtter initiativer og forretningsmodeller på linje med social økologi og leveveje, der tilbyder et centralt sted for social retfærdighed, solidaritet, lige muligheder mellem alle mennesker og respekterer økologisk balance i verden.

Générations.bio er målrettet mod projekter inden for uddannelse og støtter organisk landbrug, landmand og / eller familielandbrug gennem “Livslang uddannelse”.

Générations.bio går ind for fair lønninger for landmænd, for at fremme sunde økologiske produkter og for at styrke landdistrikterne og sikre deres velfærd.

Kontakt person: Car Vandoorne
E-mail: carl@medialogues.com
Web: http://fermebiodupetitsart.be/

LogoPsyCom (Belgium)

Logopsycom er et uddannelses innovationscenter, der skaber og bruger alternative metoder eller værktøjer (digitale eller ikke) til at ledsage skoler, erhvervsuddannelsescentre, uddannelsesorganisationer, unge og forældre. Det blev oprindeligt oprettet som en social plejevirksomhed, specialiseret i indlæringsforstyrrelser, blandt unge, især i “Dys” (dyspraxia, dysphasia, dyslexia, etc.), også kaldet Specific Learning Disorders (SLD) og arbejder derfor altid på tilgængeligheden for alle af indhold .

Hjemmeside: www.logopsycom.com

Adresse: 20, chemin de la Vallière 7000 Mons

E-mail: info@logopsycom.com

https://twitter.com/logopsycom

https://www.instagram.com/logopsycom/

https://www.facebook.com/Logopsycom/

The Polish Farm Advisory and Training Centre (Polen)

Det polske landbrugsrådgivnings- og træningscenter, en non-profit Aps., er dedikeret til at yde landbrugsrådgivning, styrke iværksætterånden i landdistrikterne og fremme landdistriktsudvikling generelt. Virksomhedens hovedmål er at forbedre livskvaliteten for indbyggere i landdistrikterne og øge offentlighedens bevidsthed om de problemer, som befolkningen i landdistrikter står overfor i forhold til ikke-formel uddannelse, samfundsstøtte, mental sundhedsfremme, social inklusion og særlig læringsbehov for mennesker, der kommer fra dårligt stillede områder, især inden for STEAM-uddannelse.

Hjemmeside: www.farm-advisory.eu

Kontakt: Natalia Truszkowska, direktør

E-mail: office@farm-advisory.eu

Twitter: @Farm_Advisory

Facebook: @PoilshFarmAdvisory Save

Instagram: polish_farm_advisory

Trànsit Projectes (Spanien) 

Trànsit Projectes (Barcelona)’s mission er at gøre det lettere for borgerne at få adgang til deres samfunds sociale og kulturelle kapital ved at styrke mennesker, fremme social samhørighed og social integration. I over tyve år har Transit regelmæssigt samarbejdet med de største eksperter inden for kulturelle, uddannelsesmæssige og sociale organisationer på lokalt, nationalt og internationalt plan for at definere nye kulturelle strategier, for private virksomheder, foreninger, stiftelser og offentlige institutioner, i orden at forbedre samfundet.

Hjemmeside: www.transit.es

Kontakt: gigi guizzo, direktør for europæiske projekter

E-mail: gigi@asceps.org

Twitter: @Making_Projects, @TransitCultura

Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes

Instagram: @makingprojects, @transitprojectes