Praktyczne filmy wideo i opowiadania

//Praktyczne filmy wideo i opowiadania
Praktyczne filmy wideo i opowiadania2022-01-10T15:58:48+00:00

Praktyczne filmy wideo i opowiadania

Uczniowie i nauczyciele mogą skorzystać z materiałów powstałych w projekcie LivingSTEM, dlatego sugerujemy nagranie krótkich filmów/wideo, aby udokumentować przebieg gier i warsztatów i podzielić się wynikami z innymi.

W fazie uczenia się, uczniowie mogą tworzyć krótkie filmy na temat swoich naukowych doświadczeń związanych z permakulturą i opowiedzieć o tym doświadczeniu własnymi słowami. Pomoże im to zapamiętać koncepcje i dostarczy cennych treści do dalszych działań w zakresie partnerskiego uczenia się. Inni uczniowie będą mogli powielić działania i skorzystać z tych filmów.

W celu ułatwienia nagrania wideo, przygotowaliśmy krótki i praktyczny przewodnik zawierający treści dla nauczycieli i uczniów: „Przewodnik LivingSTEM: Jak wyprodukować wideo”  i „kanwa opowiadania historii” do szkicowania planu wideo.

Przed nagraniem ważne jest, aby zdecydować, które kluczowe koncepcje zostaną zbadane i jakie działania wdrożyć. Każda kluczowa koncepcja jest wyjaśniona na arkuszu, który zawiera także wskazówki, jak go wdrożyć przy okazji warsztaów I zajęć LivingSTEM, koncentrując się na edukacji STE(A)M i permakulturze. Znajdź je tutaj poniżej.

Odkryj na naszym kanale YouTube przykłady i historie dzieci, nastolatków i nauczycieli o tym, jak wdrożyli działania #livingSTEM:

Lista kluczowych pojęć