Το έργο

/Το έργο
Το έργο2021-06-22T13:52:59+00:00

Το έργο

Το έργο #livingSTEM, δίδοντας πρακτικά παραδείγματα και ασκήσεις, σχετικές με την Περμακουλτούρα, θα βοηθήσει του εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία των STEM και της επιστήμης. Το έργο θα εγκαθιδρύσει συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς, οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα της Περμακουλτούρας, ούτως ώστε να δημιουργήσει μια σειρά από δραστηριότητες, που θα απευθύνονται σε παιδία 10 με 14 χρονών. Αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν τον κόσμο της επιστήμης από μια διαφορετική οπτική γωνία.

Το έργο #livingSTEM, προσφέρει μια πλήρη εμπειρία μάθησης, η οποία, συνδέει τις δραστηριότητες μάθησης τόσο στην τάξη όσο και στη φύση, με ένα σύστημα παιχνιδοποίησης. Αυτό επιτρέπει στα παιδιά, ανακαλύψουν την χρησιμότητα του STEM στην καθημερινή ζωή, μέσα από ένα παιγνιώδες τρόπο. Το έργο αυτό, θα αποτελέσει μια διέξοδο για τα επιστημονικά μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα θα ευαισθητοποιεί του μαθητές, σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον η υπερθέρμανση του πλανήτη. Επίσης, προωθεί ένα βιώσιμο τρόπο ζωής, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί απλώς με την αλλαγή καθημερινών καταναλωτικών συνηθειών.

 Μέσα από όλες αυτές τες δραστηριότητες, οι μαθητές, θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να μάθουν καλύτερα τη φύση, το φαγητό αλλά και το περιβάλλον. Αυτό μάλιστα, θα γίνει με μια προσέγγιση βασισμένη στις ικανότητες, η οποία θα τους επιτρέψει να παρατηρούν και χρησιμοποιούν την εμπειρία τους, με τρόπο ώστε να μάθουν νέες έννοιες, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, αλλά και να προβληματιστούν για το δικό τους τρόπο ζωής. Έτσι, θα γίνουν ενεργά υπεύθυνοι στη διαδικασία για τη δική τους μάθηση.  

 Σκοπός είναι, οι μαθητές να ανακαλύψουν τα διάφορα θέματα που σχετίζονται με την περμακουλτούρα, μέσω διασκεδαστικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, που θα τους επιτρέψουν να παρατηρούν και να βιώνουν τα πράγματα απευθείας στο χώρο.

 Το έργο #livingSTEM, θα διεκπεραιωθεί από εφτά οργανισμούς, προερχόμενοι από έξι διαφορετικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Δανία, την Πολωνία και την Κύπρο.

 Μαζί, οι συνεργάτες που απαρτίζουν την κοινοπραξία, θα δημιουργήσουν καινοτόμα εκπαιδευτικά υλικά σε εφτά γλώσσες.

Εγχειρίδιο LivingSTEM

Σύστημα παιχνιδοποίησης, το οποίο θα περιλαμβάνει:

 Τράπουλα

Παιχνίδι Ιδανικού Λαχανόκηπου

Παιχνίδι Ιδανικού Μενού

Πρακτικά Βίντεο και Συμβάντα Μαρτυριών

 Το έργο #livingSTEM, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η φάση εφαρμογής του θα είναι από το Νοέμβριο του 2019 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2021. Ο ιστότοπος αυτός καθώς και το περιεχόμενο του έργου αντανακλούν τις απόψεις των δημιουργών του, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

(Κωδικός έργου: 2019-1-BE01-KA201-050529).