Παιχνίδι Ιδανικού Μενού

//Παιχνίδι Ιδανικού Μενού
Παιχνίδι Ιδανικού Μενού2020-02-21T09:23:15+00:00

Παιχνίδι Ιδανικού Μενού

Οι εταίροι θα σχεδιάσουν μια δραστηριότητα κατά την οποία τα παιδιά θα δημιουργήσουν το ιδανικό μενού με βάση τις αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες στην επιστήμη. Το παραδοτέο αυτό, θα παρέχει στους εκπαιδευτικούς και διευκολυντές, τα απαραίτητα εργαλεία για την υλοποίηση μιας τέτοιας δραστηριότητας, από άποψη διαχείρισης, χρονοδιαγράμματος και επίβλεψης, καθώς και μερικές παιδαγωγικές οδηγίες. Οι συνεργάτες θα δημιουργήσουν επίσης έναν καμβά συνταγών για να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να έχουν μια πιο ακριβή εικόνα του αναμενόμενου τελικού προϊόντος. Στη συνέχεια θα επεξεργαστούν μια σειρά εργαλείων διδασκαλίας που προορίζονται για τα παιδιά, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν σωστά σε αυτή τη δραστηριότητα την αποκτηθείσα γνώση και την τράπουλα. .