Παιχνίδι Ιδανικού Λαχανόκηπου

//Παιχνίδι Ιδανικού Λαχανόκηπου
Παιχνίδι Ιδανικού Λαχανόκηπου2021-06-22T13:53:58+00:00

Παιχνίδι Ιδανικού Λαχανόκηπου

Το Παιχνίδι Ιδανικού Λαχανόκηπου είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι πολλαπλών προκλήσεων με 4 αλληλοσυνδεόμενες φάσεις. Ο γενικός στόχος του είναι να μεταφέρει στους μαθητές πώς να σχεδιάσουν έναν κήπο λαχανικών με τη διεπιστημονική προσέγγιση του STEM σε συνδυασμό με τις εφαρμοσμένες μεθόδους σχεδιασμού Περμακουλτούρας.

Μέσω της υλοποίησης ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού που αντιπροσωπεύει το λαχανόκηπο, οι μαθητές θα έχουν μια πιο ακριβή ιδέα του σχεδιασμού καμβάδων, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους στα μαθηματικά και εφαρμόζοντας λύσεις περμακουλτούρας σε διαφορετικά προτεινόμενα σενάρια. Εκτός από το επιτραπέζιο παιχνίδι που χρησιμοποιείται με την Τράπουλα Living STEM, θα αναπτυχθεί ένας μικρο-κήπος που καλλιεργείται σε κουτί. Αυτό θα βασιστεί σε διδάγματα από τις προηγούμενες φάσεις και παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού θησαυρού στην αρχή του παιχνιδιού.

Εάν υπάρχει εξωτερικός χώρος ή κήπος δίπλα στο σχολείο, η φύτευση ενός πραγματικού λαχανόκηπου είναι μια πιθανή δραστηριότητα επέκτασης του παιχνιδιού!

Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς

Εκπαιδευτικό Εργαλείο για Μαθητές

Παραρτήματα