Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου

//Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου
Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου2020-02-21T09:22:11+00:00

Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου

Οι εταίροι, θα σχεδιάσουν μια δραστηριότητα, στην οποία τα παιδιά θα μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους Ιδανική Κουζίνα Κήπου. Παράλληλα, θα δώσουν τα κατάλληλα εργαλεία στους καθηγητές και τους διευκολυντές, ούτως ώστε να υλοποιήσουν μια τέτοια δραστηριότητα, κυρίως από άποψης διαχείρισης, τον προγραμματισμό και την εποπτεία, πάντα με βάση παιδαγωγικές οδηγίες. Θα δημιουργήσουν επίσης ένα πακέτο καμβά, για να βοηθήσουν τα παιδιά, να μπορούν να προσαρμόζονται σε διαφορετικές καταστάσεις, και να έχουν μια πιο ακριβή ιδέα για το πως να κατασκευάσουν τέτοια πακέτα, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους στα μαθηματικά αλλά και στο να διαιρούν τα πακέτα αυτά, χρησιμοποιώντας τη λογική. Στη συνέχεια, θα επεξεργαστούν μια σειρά εργαλείων διδασκαλίας που προορίζονται για παιδιά, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν σωστά την αποκτηθείσα γνώση και την τράπουλα (από το προηγούμενο παραδοτέο) σε αυτή τη δραστηριότητα.