Εγχειρίδιο LivingSTEM

//Εγχειρίδιο LivingSTEM
Εγχειρίδιο LivingSTEM2021-04-19T17:07:32+00:00

Εγχειρίδιο LivingSTEM

Σκοπός του εγχειριδίου είναι να δοθεί στους εκπαιδευτικούς ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη ορισμένων δραστηριοτήτων σε στενή συνεργασία με άλλους φορείς στον τομέα της περμακουλτούρας. Αυτό το δωρεάν υλικό θα προορίζεται για εκπαιδευτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δημιουργία μιας δια-τομεακής, συνεργατικής, επιστημονικής μαθησιακής εμπειρίας, που θα απευθύνεται σε παιδιά 10 έως 14 ετών.