Εταίροι

/Εταίροι
Εταίροι2020-06-23T11:12:45+00:00

Εταίροι

C.I.P. Citizens In Power (Κύπρος)

O «C.I.P. Citizens in Power» είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός- μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ασχολείται με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των νέων, όπως αυτές διαφαίνονται μέσα από την εμπλοκή τους στα κοινά, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική ενδυνάμωση και καλλιέργεια του όρου της ενεργού πολιτότητας, πρωτίστως σε πρακτικό επίπεδο, με την παροχή καινοτόμου υλικού και δωρεάν κατάρτιση σε διάφορους τομείς όπως: όπως η εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης), η κοινωνική ενσωμάτωση, η επιχειρηματικότητα και οι επιχειρήσεις, ο πολιτισμός, η αγορά εργασίας και η διά βίου μάθηση.
Έχοντας εστιάσει στο τρίπτυχο ‘επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση και δημοκρατικός διάλογος’ ο οργανισμός έχει κατορθώσει να δημιουργήσει και να καθιερώσει ένα ισχυρό δίκτυο από συμμαχίες και συνεχείς συνεργασίες που περιλαμβάνουν –μεταξύ άλλων- μη κυβερνητικούς οργανισμούς, κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς σε Κύπρο και Ευρώπη, συνεργασίες οι οποίες προσβλέπουν στην ανάπτυξη καινοτόμων σχεδίων, διεθνών εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων, καθώς και στην δημιουργία καινοτόμου παιδαγωγικού υλικού με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, κάνοντας χρήση σύγχρονων εργαλείων, όπως είναι οι διαδικτυακές πλατφόρμες και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες.

Ιστοσελίδα: www.citizensinpower.org
Άτομο επικοινωνίας: Giota Mourettou, Head of Research Department
Email: info@citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

ed-consult (Δανία)

Ο οργανισμός ed-consult παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με έμφαση στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. Τα τελευταία 20 χρόνια σχεδιάζουμε χώρους eLearning, διευκολύνοντας τη συνεργατική μάθηση και αναπτύσσοντας καινοτόμα εκπαιδευτικά υλικά. Οι τομείς στους οποίους εστιάζουμε είναι η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, η καθαρότητα, η ανανεώσιμη ενέργεια, η υγιεινή διαβίωση, καθώς και η αειφόρος γεωργία και ο τουρισμός. Ομάδες εστίασης μας, κυμαίνονται από μικρά παιδιά έως ενήλικες, με έμφαση στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και της διοίκησης. Ο οργανισμός ed-consult έχει επίσης μακρά πορεία στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών σχεδίων, προτάσεων και προγραμμάτων.

Ιστοσελίδα: www.ed-consult.dk
Άτομο επικοινωνίας: Jolande Leinenbach, Director
Email: jolande@ed-consult.dk
Twitter: @BalouIII
Facebook: facebook.com/benji.leinenbach
Instagram: edco19

EDU lab (Ιταλία)

Ο κύριος στόχος του οργανισμού EDU Lab είναι να δώσει περισσότερες ευκαιρίες στις ευάλωτες ομάδες της περιοχής της, ευαισθητοποιώντας για πολλά κρίσιμα θέματα. Είναι ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό μας να μοιραζόμαστε, να μεταφέρουμε, να αποκτούμε νέες ιδέες για να χτίζουμε αμοιβαίες και συνειδητές ενέργειες προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης, της ένταξης, του αμοιβαίου σεβασμού και της βιώσιμης οικονομίας.

Ιστοσελίδα: www.edulabnet.it
Contact: Gemma La Sita, President
Email: edulab@email.it

Facebook: facebook.com/edulabnet

Instagram:  https://www.instagram.com/edu_lab00/

Générations.Bio (Βέλγιο)

Το Générations.bio είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα με ανιδιοτελείς στόχους. Σκοπό έχει στο να συμβάλει στη μετάβαση του συνόλου της κοινωνίας προς πιο οικολογικές και ανθρωπιστικές συνθήκες. Κύριος γνώμονας του Générations.biο είναι ο σεβασμός στη Γη και μέλημα η διασφάλιση βιώσιμων εξελίξεων και ενός λαμπρότερου μέλλοντος για όλους.

Ο οργανισμός υποστηρίζει πρωτοβουλίες και επιχειρηματικά μοντέλα που ευθυγραμμίζονται με την κοινωνική οικολογία και τρόπο ζωής ενώ κεντρική θέση έχει σε όλη την πολιτική του ιδρύματος η κοινωνική δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η ισότητα ευκαιριών μεταξύ όλων των ανθρώπων, με οδηγό το σεβασμό στις οικολογικές ισορροπίες.

Το Générations.bio ηγείται έργων αναφορικά με την εκπαίδευση – ιδίως δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης. Μέσω της «Δια βίου εκπαίδευσης», το Générations.bio θεωρεί ότι μπορεί να ενισχυθεί η βιολογική, αγροτική και / ή οικογενειακή γεωργία, να οδεύσουμε προς δίκαιους μισθούς για τους αγρότες, να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα προς υγιή βιολογικά προϊόντα για τον πληθυσμό και να ενδυναμωθούν οι αγροτικές περιοχές διασφαλίζοντας έτσι την ευημερία τους.

Επικοινωνία: Carl Vandoorne

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: carl@medialogues.com

Ιστότοπος: http://fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Βέλγιο)

Το Logopsycom είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο καινοτομίας που δημιουργεί και χρησιμοποιεί εναλλακτικές μεθόδους ή εργαλεία (ψηφιακά ή μη) για να υποβοηθήσει σχολεία, κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νέους και γονείς. Αρχικά δημιουργήθηκε ως εταιρεία φροντίδας, που ειδικεύεται στις μαθησιακές διαταραχές, στους νέους, ειδικά στις λεγόμενες “Dys” (δυσπραξία, δυσφασία, δυσλεξία κ.λπ.), που ονομάζονται επίσης Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ). Ως εκ τούτου εργάζεται πάντα στο να ενισχύσει τη προσβασιμότητα του περιεχομένου, σε άτομα που αντιμετωπίζουν τέτοιες μαθησιακές δυσκολίες

Ιστοσελίδα: www.logopsycom.com
Address: 20, chemin de la Vallière 7000 Mons
Email: info@logopsycom.com

https://twitter.com/logopsycom

https://www.instagram.com/logopsycom/

https://www.facebook.com/Logopsycom/

The Polish Farm Advisory and Training Centre (Πολωνία)

Ο οργανισμός Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o.o. εστιάζει τη δράση του στην παροχή υπηρεσιών γεωργικών συμβουλών, στην ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος στις αγροτικές περιοχές και γενικότερα στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Ο κύριος στόχος της εταιρείας είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της υπαίθρου και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός πληθυσμός σε σχέση με: την άτυπη εκπαίδευση, την κοινοτική υποστήριξη, την ψυχική υγεία, την κοινωνική ένταξη και την ειδική μάθηση ανάγκες των ανθρώπων που προέρχονται από μειονεκτούσες περιοχές, ιδίως στην εκπαίδευση STEAM.

Ιστοσελίδα: www.farm-advisory.eu
Άτομο επικοινωνίας: Natalia Truszkowska, Director
Email: office@farm-advisory.eu
Twitter: @Farm_Advisory
Facebook: @PoilshFarmAdvisory
Instagram: polish_farm_advisory

Trànsit Projectes (Ισπανία)

Η αποστολή του οργανισμού Transit Projectes (Βαρκελώνη) είναι να διευκολύνει τους πολίτες στο να έχουν πρόσβαση στο κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο των κοινοτήτων τους, ενισχύοντας τους ανθρώπους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ένταξη. Για πάνω από είκοσι χρόνια, η Transit συνεργάζεται σε τακτική βάση με βασικούς εμπειρογνώμονες σε πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές οργανώσεις σε τοπικό, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, για να καθορίσει νέες πολιτιστικές στρατηγικές, για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώσεις, ιδρύματα και δημόσιους θεσμούς, με σκοπό τη βελτίωση της κοινωνίας.

Ιστοσελίδα: www.transit.es
Άτομο επικοινωνίας: gigi guizzo, Director of European Projects
Email: gigi@asceps.org
Twitter: @Making_Projects, @TransitCultura
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes
Instagram: @makingprojects, @transitprojectes

C.I.P. Citizens In Power (Κύπρος)

O «C.I.P. Citizens in Power» είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός- μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ασχολείται με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των νέων, όπως αυτές διαφαίνονται μέσα από την εμπλοκή τους στα κοινά, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική ενδυνάμωση και καλλιέργεια του όρου της ενεργού πολιτότητας, πρωτίστως σε πρακτικό επίπεδο, με την παροχή καινοτόμου υλικού και δωρεάν κατάρτιση σε διάφορους τομείς όπως: όπως η εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης), η κοινωνική ενσωμάτωση, η επιχειρηματικότητα και οι επιχειρήσεις, ο πολιτισμός, η αγορά εργασίας και η διά βίου μάθηση.
Έχοντας εστιάσει στο τρίπτυχο ‘επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση και δημοκρατικός διάλογος’ ο οργανισμός έχει κατορθώσει να δημιουργήσει και να καθιερώσει ένα ισχυρό δίκτυο από συμμαχίες και συνεχείς συνεργασίες που περιλαμβάνουν –μεταξύ άλλων- μη κυβερνητικούς οργανισμούς, κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς σε Κύπρο και Ευρώπη, συνεργασίες οι οποίες προσβλέπουν στην ανάπτυξη καινοτόμων σχεδίων, διεθνών εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων, καθώς και στην δημιουργία καινοτόμου παιδαγωγικού υλικού με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, κάνοντας χρήση σύγχρονων εργαλείων, όπως είναι οι διαδικτυακές πλατφόρμες και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες.

Ιστοσελίδα: www.citizensinpower.org
Άτομο επικοινωνίας: Giota Mourettou, Head of Research Department
Email: info@citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

ed-consult (Δανία)

Ο οργανισμός ed-consult παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με έμφαση στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. Τα τελευταία 20 χρόνια σχεδιάζουμε χώρους eLearning, διευκολύνοντας τη συνεργατική μάθηση και αναπτύσσοντας καινοτόμα εκπαιδευτικά υλικά. Οι τομείς στους οποίους εστιάζουμε είναι η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, η καθαρότητα, η ανανεώσιμη ενέργεια, η υγιεινή διαβίωση, καθώς και η αειφόρος γεωργία και ο τουρισμός. Ομάδες εστίασης μας, κυμαίνονται από μικρά παιδιά έως ενήλικες, με έμφαση στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και της διοίκησης. Ο οργανισμός ed-consult έχει επίσης μακρά πορεία στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών σχεδίων, προτάσεων και προγραμμάτων.

Ιστοσελίδα: www.ed-consult.dk
Άτομο επικοινωνίας: Jolande Leinenbach, Director
Email: jolande@ed-consult.dk
Twitter: @BalouIII
Facebook: facebook.com/benji.leinenbach
Instagram: edco19

EDU lab (Ιταλία)

Ο κύριος στόχος του οργανισμού EDU Lab είναι να δώσει περισσότερες ευκαιρίες στις ευάλωτες ομάδες της περιοχής της, ευαισθητοποιώντας για πολλά κρίσιμα θέματα. Είναι ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό μας να μοιραζόμαστε, να μεταφέρουμε, να αποκτούμε νέες ιδέες για να χτίζουμε αμοιβαίες και συνειδητές ενέργειες προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης, της ένταξης, του αμοιβαίου σεβασμού και της βιώσιμης οικονομίας.

Ιστοσελίδα: www.edulabnet.it
Contact: Gemma La Sita, President
Email: edulab@email.it

Facebook: facebook.com/edulabnet

Instagram:  https://www.instagram.com/edu_lab00/

Générations.Bio (Βέλγιο)

Το Générations.bio είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα με ανιδιοτελείς στόχους. Σκοπό έχει στο να συμβάλει στη μετάβαση του συνόλου της κοινωνίας προς πιο οικολογικές και ανθρωπιστικές συνθήκες. Κύριος γνώμονας του Générations.biο είναι ο σεβασμός στη Γη και μέλημα η διασφάλιση βιώσιμων εξελίξεων και ενός λαμπρότερου μέλλοντος για όλους.

Ο οργανισμός υποστηρίζει πρωτοβουλίες και επιχειρηματικά μοντέλα που ευθυγραμμίζονται με την κοινωνική οικολογία και τρόπο ζωής ενώ κεντρική θέση έχει σε όλη την πολιτική του ιδρύματος η κοινωνική δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η ισότητα ευκαιριών μεταξύ όλων των ανθρώπων, με οδηγό το σεβασμό στις οικολογικές ισορροπίες.

Το Générations.bio ηγείται έργων αναφορικά με την εκπαίδευση – ιδίως δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης. Μέσω της «Δια βίου εκπαίδευσης», το Générations.bio θεωρεί ότι μπορεί να ενισχυθεί η βιολογική, αγροτική και / ή οικογενειακή γεωργία, να οδεύσουμε προς δίκαιους μισθούς για τους αγρότες, να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα προς υγιή βιολογικά προϊόντα για τον πληθυσμό και να ενδυναμωθούν οι αγροτικές περιοχές διασφαλίζοντας έτσι την ευημερία τους.

Επικοινωνία: Carl Vandoorne

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: carl@medialogues.com

Ιστότοπος: http://fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Βέλγιο)

Το Logopsycom είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο καινοτομίας που δημιουργεί και χρησιμοποιεί εναλλακτικές μεθόδους ή εργαλεία (ψηφιακά ή μη) για να υποβοηθήσει σχολεία, κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νέους και γονείς. Αρχικά δημιουργήθηκε ως εταιρεία φροντίδας, που ειδικεύεται στις μαθησιακές διαταραχές, στους νέους, ειδικά στις λεγόμενες “Dys” (δυσπραξία, δυσφασία, δυσλεξία κ.λπ.), που ονομάζονται επίσης Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ). Ως εκ τούτου εργάζεται πάντα στο να ενισχύσει τη προσβασιμότητα του περιεχομένου, σε άτομα που αντιμετωπίζουν τέτοιες μαθησιακές δυσκολίες

Ιστοσελίδα: www.logopsycom.com
Address: 20, chemin de la Vallière 7000 Mons
Email: info@logopsycom.com

https://twitter.com/logopsycom

https://www.instagram.com/logopsycom/

https://www.facebook.com/Logopsycom/

The Polish Farm Advisory and Training Centre (Πολωνία)

Ο οργανισμός Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o.o. εστιάζει τη δράση του στην παροχή υπηρεσιών γεωργικών συμβουλών, στην ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος στις αγροτικές περιοχές και γενικότερα στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Ο κύριος στόχος της εταιρείας είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της υπαίθρου και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός πληθυσμός σε σχέση με: την άτυπη εκπαίδευση, την κοινοτική υποστήριξη, την ψυχική υγεία, την κοινωνική ένταξη και την ειδική μάθηση ανάγκες των ανθρώπων που προέρχονται από μειονεκτούσες περιοχές, ιδίως στην εκπαίδευση STEAM.

Ιστοσελίδα: www.farm-advisory.eu
Άτομο επικοινωνίας: Natalia Truszkowska, Director
Email: office@farm-advisory.eu
Twitter: @Farm_Advisory
Facebook: @PoilshFarmAdvisory
Instagram: polish_farm_advisory

Trànsit Projectes (Ισπανία)

Η αποστολή του οργανισμού Transit Projectes (Βαρκελώνη) είναι να διευκολύνει τους πολίτες στο να έχουν πρόσβαση στο κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο των κοινοτήτων τους, ενισχύοντας τους ανθρώπους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ένταξη. Για πάνω από είκοσι χρόνια, η Transit συνεργάζεται σε τακτική βάση με βασικούς εμπειρογνώμονες σε πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές οργανώσεις σε τοπικό, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, για να καθορίσει νέες πολιτιστικές στρατηγικές, για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώσεις, ιδρύματα και δημόσιους θεσμούς, με σκοπό τη βελτίωση της κοινωνίας.

Ιστοσελίδα: www.transit.es
Άτομο επικοινωνίας: gigi guizzo, Director of European Projects
Email: gigi@asceps.org
Twitter: @Making_Projects, @TransitCultura
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes
Instagram: @makingprojects, @transitprojectes